Home

Over JOEF

Joef is een initiatief van Streekfonds Oost-Vlaanderen en Streekfonds West-Vlaanderen. Een Streekfonds verbindt en versterkt lokale schenkers en verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en zo bijdragen aan het algemeen belang. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen.

Joef wil particuliere en openbare budgetten herverdelen en toewijzen aan projecten die verandering brengen in de leefwereld van jongeren. Onder begeleiding van jeugdwerkers willen ze hierbij de jongeren sterken in hun ondernemersvaardigheden en meteen ook impact creëren op de manier waarop jongerenprojecten gerealiseerd worden.

Joef werkt voor Oost- en West-Vlaanderen samen met volgende organisaties:

AJKO Kortrijk en LEJO Zottegem:
Jeugdorganisaties die als stimlator en regisseur Joef Kortrijk en Zottegem zullen begeleiden om op die manier het regionale jeugdwelzijnswerk te versterken.

Kiwanis Kortrijk Ring:
Kiwanis Kortrijk Ring levert de komende 3 jaren een structurele financiële steun en daar waar nodig expertise van hun netwerk om jongeren tijdens hun Joefwerking te inspireren.

JOEF - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij JOEF persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om contact met jou op te kunnen nemen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via daphne@streekfonds.be of diederik.martens@streekfondsoostvlaanderen.be