Home

Jongeren nemen de leiding

Joef geeft Belgische jongeren de kans om zelf het verschil te maken en de dingen te veranderen waar ze écht wakker van liggen in hun leefomgeving.

Ze gaan aan de slag met budgetten van overheden en ondernemers, beslissen zelf aan welke projecten ze die willen besteden en realiseren die projecten vervolgens ook helemaal zelf.

Jongeren worden hierin begeleid door professionele jeugdwerkers die op hun beurt kunnen terugvallen op beproefde methodieken uit het werkveld.

JOEF - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij JOEF persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om contact met jou op te kunnen nemen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via daphne@streekfonds.be of diederik.martens@streekfondsoostvlaanderen.be